Teams-etäkokousohjelman käyttöönotto yhdistyksissä on entistäkin tärkeämpää

4.1.2021

Teams-tunnusten pyytäminen

Ne yhdistyksen puheenjohtajat tai Teams -vastaavat, jotka eivät aiemmin ole  pyytäneet/halunneet/saaneet tunnusta ja salasanaa, voivat ne pyytää käyttäen alla olevan linkin takaa löytyvää lomaketta.
Linkki lomakkeelle: https://fi.surveymonkey.com/r/FC6TTMG

Omilla tunnuksillaa yhdistykset voivat itse alkaa järjestämään kokouksiaan. 

Suurin osa piirien yhdistyksistä kertoikin Teams-vastaavien etäpalaverissa 2.12. ottavansa Teamsin käyttöön ainakin yhdistysten hallituksen työvälineenä 2021 alussa. 

Kerhoissa Teamsia käytetään tai kokeillaan soveltuvin osin - useat digi-kerhot ovatkin jo aloittaneet.

Teams-opastusta nyt myös vertaistukena Wats App ryhmässä

Teamsin monipuolisten käyttömahdollisuuksien hyödyntämisessä on vielä opettelemista.  Teams-vastaaville perustettin oma WhatApp-ryhmä, jossa he saavat toisiltaan vertaistukea. 

Teamsin käytössä yhdistyksiä opastavat piirin Teams-vastaavat Heikki Tyvi ja Pekka Ketonen.

Teams piirin hallituksen työvälineenä

Piirin hallitus on pitänyt kaikki kokouksensa etäkokouksina maaliskuun 2020 jälkeen. Kokoukset ovat sujuneet hyvin nyt Senioriliiton kaikilla tasoilla käyttöönotetulla Teams-etäkokokousohjelmalla. 

Piirin hallituksen työvälineeksi Teams on tullut jäädäkseen. Varsinkin etäämmällä sijaitsevien yhdistyksien edustaja voivat etäkokouksien avulla säästää omaa aikaansa ja piirin kokouskustannuksia. Piirin puheenjohtajan Rainer Hirvosen mukaan piirihallitus kokoontuu kuitenkin fyysisiin kokouksiin aika ajoin kun olosuhteet sen mahdollistavat. Etäpalaverissa useat hallituksen jäsenet ja muut läsnäolo-oikeutetut totesivat mielellään tapaavansa toisiaan myös lähipalavereissa.