Edunvalvonta


Kansallinen senioriliitto valvoo aktiivisesti ikäihmisten etuja. Järjestöllämme on sitä suurempi painoarvo, mitä enemmän meitä on. Siksi jokainen jäsen on meille tärkeä.
 

Piirin yhteistyö: PEETU

Teemme yhteistyötä PEETUn, Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnan  kanssa. Neuvottelukunnan jäseniä ovat:

  • Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö ry
  • EKL:n Pirkanmaan piiri ry
  • Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry
  • Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry

1.    Mikä PEETU on?

PEETU on eläkeläisjärjestöjen Pirkanmaan piirien (Eläkeliitto, Eläkeläiset, Eläkkeensaajat ja Kansallinen senioriliitto) yhdessä sopima yhteistyöelin. Sen toiminnan tavoitteena on eläkeläisten ja ikäihmisten taloudellisten ja sosiaalisten olojen sekä elämänlaadun parantaminen.

 

2.    Miten PEETU toimii?

Pitää yhteyttä hyvinvointialueen päättäviin elimiin ja eritoten alueen vanhusneuvostoon sekä maakunnan kansanedustajiin. Suorittaa ikäihmisten ja eläkeläisten edunvalvontaa järjestöjen tavoitteiden mukaisesti.

Järjestää jäsenistöilleen seminaareja ja koulutus- ja informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista edunvalvontaan liittyvistä aiheista.

 

3.    PEETUn kokoonpano

PEETUun kukin mukana oleva järjestö valitsee kaksivuotiseksi kaudeksi kaksi jäsentä ja yhden varajäsenen. Vetovastuu kiertää piirijärjestöltä toiselle ja on nyt kaudella 2022-23 Pirkanmaan kansallisella senioripiirillä.

Jäsenet 2022-23:

Antero Saksala, pj, Kansalliset seniorit, antero.saksala@gmail.com

Pekka Ketonen, siht, Kansalliset seniorit, pekka.ketonen@stratman.fi

Maikki Hämäläinen-Ylikahri,Eläkeliitto, maikki.hamalainen.ylikahri@gmail.com

Timo Leppäkoski, Eläkeliitto, timo.leppakoski@gmail.com

Vilho Ponkiniemi, Eläkeläiset, vilho.ponkiniemi@gmail.com

Marja-Liisa Salminen, Eläkeläiset, koskenranta@netti.fi

Matti Päivärinta, Eläkkeensaajat, mk.paivarinta@gmail.com


Piiristämme osallistutaan edunvalvontaan myös liittotasolla.

Kansallisen senioriliiton liittovaltuustossa on Pirkanmaalta 3 valtuutettua
sekä varavaltuutetut 

 

Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Useimmilla paikallisyhdistyksillä on edustajansa paikallisissa vanhusneuvostoissa ja muissa yhteistyöelimissä.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn.

Vanhusneuvosto-opas löytyy täältä.