Edunvalvonta

 

Kansallinen senioriliitto valvoo aktiivisesti ikäihmisten etuja. Järjestöllämme on sitä suurempi painoarvo, mitä enemmän meitä on. Siksi jokainen jäsen on meille tärkeä.
 

Piirin yhteistyö

Teemme yhteistyötä Pirkanmaan eläkeläispiiriyhdistysten neuvottelukunnan kanssa. Neuvottelukunnan jäseniä ovat:

  • Eläkeläiset ry:n Pirkanmaan aluejärjestö ry
  • EKL:n Pirkanmaan piiri ry
  • Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry
  • Eläkeliiton Pirkanmaan piiri ry

Neuvottelukunnan toimintaperiaatteet

Kullakin piirijärjestöllä on neuvottelukunnassa kaksi edustajaa. Puheenjohtajuus kiertää ja on kullakin piirillä vuoden.

Neuvottelukunta seuraa ja ottaa kantaa eläkeläisiä koskeviin asioihin. Yksimieliset kannanotot tuodaan julkisuuteen.

Neuvottelukunta pyrkii omilla kannanotoillaan vaikuttamaan siihen, että eläkeläiset tuntisivat itsensä tasavertaisiksi kansalaisiksi vielä työelämässä mukana olevien kanssa.

Neuvottelukunnassa ovat vuonna 2018 Pirkanmaan kansallisten senioreitten edustajina Helena Alapoti ja Kari Vainikka.

Piiristämme osallistutaan edunvalvontaan myös liittotasolla.

Kansallisen senioriliiton liittovaltuustossa on Pirkanmaalta 3 valtuutettua: Marjatta Kukkamäki (Valkeakoski), Tarmo Peltomäki (Mänttä - Vilppula), Juha Salonen (Tampere).
Varavaltuutetut ovat: Usko Gullsten (Lempäälä), Vuokko-Liisa Nuottajärvi (Ikaalinen), Paula Sutinen (Akaa), Veli-Matti Östring (Ylöjärvi).

Kansallisen senioriliiton hallituksen varajäsen on Sirkka Juva. (Pirkkala)

 

Paikallinen ja valtakunnallinen edunvalvonta

Useimmilla paikallisyhdistyksillä on edustajansa paikallisissa vanhusneuvostoissa ja muissa yhteistyöelimissä.

Valtakunnallisella tasolla kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETUn.

Vanhusneuvosto-opas löytyy täältä.