Kutsu Kansallisen senioriliitto ry:n XXVII liittokokoukseen Savonlinnassa 6.-7.10.2020

7.6.2020

Kokouskutsu Varsinainen liittokokous
Aika 6.-7.10.2020, kokous avataan 6.10. kello 13.00
Paikka Savonlinnasali, Kylpylaitoksentie 4, 57130 SAVONLINNA
 
Kansallinen senioriliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 27.3.2020 päättänyt siirtää aiemmin kesäkuulle 
koolle kutsutun liittokokouksen koronaepidemian johdosta. Samassa 27.3.2020 pitämässään kokouksessa
liiton hallitus on päättänyt täten kutsua koolle varsinaisen liittokokouksen Savonlinnaan 6.-7.10.2020.
Liittokokouksessa käsitellään sääntöjen kohdan 10 mukaiset asiat. Niihin kuuluvat liiton puheenjohtajan,
kahden varapuheenjohtajan, valtuuston puheenjohtajan sekä valtuuston jäsenten ja varajäsenten valinta.
Kokouksessa käsitellään myös selonteko liiton toiminnasta ja taloudenhoidosta kolmelta edelliseltä vuodelta ja
määritellään tulevan toiminnan ja talouden yleiset suuntaviivat kolmeksi seuraavaksi vuodeksi sekä
jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
 
Liiton varsinaisilla jäsenillä, valtuustolla ja hallituksella on oikeus tehdä aloitteita liittokokoukselle.
Aloitteet on jätettävä liiton hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen liittokokousta, eli 6.8.2020
mennessä. Aloitteet voi toimittaa postitse tai sähköpostitse liiton toimistoon. Liiton hallitus lähettää tehdyt
aloitteet viimeistään yksi (1) kuukausi ennen (5.9.2020) kokousta lausunnollaan varustettuna liiton
varsinaisille jäsenille. 

Liittokokoukseen on kullakin paikallisyhdistyksellä ja valtakunnallisella yhdistyksellä oikeus lähettää
yksi (1) edustaja kutakin alkavaa 200 jäsentä kohti ja kullakin piirijärjestöllä yksi (1) edustaja kutakin
alkavaa 2 000 jäsentä kohti. Kokousedustus määräytyy liittokokousvuotta edeltävän vuoden
viimeisenä päivänä (31.12.2019) olleen henkilöjäsenmäärän mukaan.

Edustusoikeus liittokokouksessa on vain edellisen vuoden jäsenmaksunsa suorittaneiden
varsinaisten jäsenten edustajilla, jotka jäsenyhdistys on ilmoittanut kokousedustajiksi liiton hallituksen
määräämään aikaan mennessä ja sen määräämällä tavalla.
 
Kokoukseen on ilmoittauduttava sähköisesti Kansallisen senioriliiton ilmoittautumisjärjestelmään
osoitteessa www.senioriliitto.fi. Ilmoittautumisaika kokoukseen päättyy 15.6.2020 klo 16.00.
Kokousmateriaali ja aloitevastaukset postitetaan kuukausi ennen kokousta virallisille kokousedustajille
ilmoittautumisen yhteydessä annettuun osoitteeseen (joko sähköposti tai katuosoite). Tämä kokouskutsu
julkaistaan myös 8.4.2020 ilmestyvässä Patinassa ja lähetetään yhdistysjohdolle sähköisesti.
 
Liittokokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä,
tukijäsenillä, valtuuston ja hallituksen jäsenillä. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden
muillekin henkilöille.
 
Senioriyhdistysten jäsenet koko Suomesta ovat tervetulleita ilmoittautumaan läsnäolo-oikeutettuina
liittokokoukseen sekä sen yhteydessä järjestettäviin oheisohjelmiin.
 
                                                          Kansallinen senioriliitto ry
Hallitus
 
 
                          Anneli Taina                                                            Matti Niiranen
                          puheenjohtaja                                                           toiminnanjohtaja


Lataa kutsu alla olevasta linkistä pdf-muodossa (61kt)