Ohje yhdistyksille etäkokouksena pidettävää piirin sääntömääräistä kevätkokousta varten

21.3.2020

Ohjeita yhdistyksille sähköpostilla toteutettavaan kevätkokoukseen 2020


Pirkanmaan kansallinen senioripiiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous joudutaan koronavirus epidemian takia toteuttamaan sähköpostikokouksena. 


Sähköpostikokouksen menettelytapaohjeet:


1)    Kokoukseen osallistuvien Yhdistyksen valitsemien virallisten edustajien valtakirjat on toimitettava piirin puheenjohtajalle viimeistään 23.3.2020.

Valtakirjat voi täyttää  ja tallentaa, allekirjoitukset voi kirjoittaa koneella ja   ne pitää lähettää sähköpostin liitteenä.


2)    Virallisten edustajien tulee esittää 23.3.2020 mennessä henkilöä kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi


3)    Kokouskutsu, joka sisältää esityslistan ja kokousmateriaalit lähetetään virallisille edustajille 3.4.2020 mennessä.


4)    Esityslistassa esitellään kaikki käsiteltävät asiat omina kohtina. 


5)    Jokaisessa kohdassa on myös päätösehdotus, johon viralliset edustajat vastaavat joko: kannatan (mikäli hyväksyvät päätösehdotuksen) tai eriävä mielipide (mikäli eivät hyväksy päätösehdotusta).


Mikäli viralliset edustajat esittävät eriävän mielipiteen, on heidän tehtävä vastaehdotus.  Tämän jälkeen suoritetaan äänestys kaikkien esitettyjen ehdotusten kesken ja päätökseksi tulee eniten ääniä saanut ehdotus. 


Mikäli eriävä mielipide esitetään henkilövalinnoista, on vastaehdotuksessa esitettävä yhtä monta henkilöä kuin on täytettäviä paikkoja.  Esitetyiltä ehdokkailta on pyydettävä suostumus tehtävään.


Esimerkki: Liittovaltuustoon Pirkanmaan senioripiiristä valitaan neljä jäsentä ja neljä varajäsentä.  Vaalitoimikunta esittelee hallituksen ehdotuksen valittaviksi henkilöiksi Liittovaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi.  Eriävän mielipiteen jättäneen virallinen/viralliset edustaja(t)  on tehtävä vastaehdotus, jossa se  esittää  neljä henkilöä Liittovaltuuston jäseniksi ja neljä henkilöä varajäseniksi.


6)    Kaikkien kokoukseen osallistuvien virallisten edustajien on vastattava esityslistaan viimeistään 8.4.2020.  Mikäli kokouksessa joudutaan äänestämään, äänestys toimeenpannaan 9.4.2020 ja äänestysvastaus on toimitettava piirin puheenjohtajalle 15.4.2020 mennessä.


7)    Kun asialistan kaikki asiat on loppuun käsitelty, kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat piirin puheenjohtaja ja sihteeri, ja pöytäkirja   toimitetaan valituille pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.